vi har opdateret vores malingssystemer til korrosionsbeskyttelse, så de lever op til den nye ISO 12944-5:2018-standard

Den nyeste, tredje udgave af ISO 12944-5-standarden blev udgivet i foråret. Standarden definerer malingstyper og malingssystemer til korrosionsbeskyttelse af stålstrukturer. Teknos har  derfor opdateret sine malingssystemer, så de opfylder standarden.

De vigtigste ændringer

Den nye ISO 12944-5-standard dækker nye korrosionskategorier, nye nedsænkningskategorier og nye holdbarhedsintervaller. Korrosionskategorierne går stadig fra C1 til C5. Desuden er der en ny korrosionskategori, CX, som beskriver malingssystemer til offshore og ekstreme miljøer.

Der er en ny kategori for nedsænkning, Im4, som dækker forholdene for nedsænkede strukturer i hav- og brakvand samt katodisk beskyttelse. Standarden introducerer også en ny holdbarhedskategori, meget høj (MH), for den længste holdbarhedstid på mere end 25 år.

Den nye ISO 12944-5-standard accepterer nu også etlagsmaling (DTM, direct to metal) med forskellige malingsformuleringer. Desuden er systemerne blevet udviklet med vægt på maling med højt tørstofindhold. Ud over polyurethan-teknologi er andre overfladebehandlingsteknologier såsom polysiloxaner, polyaspartic og fluorpolymer også tilladt som alternativer i denne nye standard.

Malingssystemer efter Teknos-metoden

Teknos' malingssystemer overholder den nye standard og er blevet designet og navngivet ud fra det første lag (grundingsprodukt). Topcoaten kan vælges ud fra tekniske krav.

Navnene på de nye etlags-DTM-systemer indeholder ordet COMBI samt den tilsvarende lagtykkelse. Navngivningsprincippet er det samme med COMBI-flerlagssystemer.

Vi har designet vores zink-rige malingssystemer med tørlagtykkelse på 60 µm for at følge de nye anbefalinger på 60-80 µm.


Udforsk vores nyligt opdaterede korrosionsbeskyttende malingssystemer