ISO 12944-5: 2018 Malingssystemer

Her kan du finde de anbefalede malingssystemer fra Teknos til korrosionsbeskyttelse af stålstrukturer, som opfylder kravene i den opdaterede ISO 12944-5-standard. 

BEMÆRK: Teknos' malingssystemer er baseret på malingssystemets første lag. Topcoaten kan vælges ud fra tekniske krav.

1. Choose the corrosivity category and the durability range.
2. If a one-layer (Direct-To-Metal) paint system can be used and is preferred, choose the COMBI paint system. Otherwise, choose the primer that you want to use in your painting work.
3. After that you can choose the top coat according to needs and technical demands. Polyurethane or polyaspartics are used when a good outdoor durability is needed.

EXAMPLE PAINT SYSTEM DOCUMENT

ABOUT ISO 12944 STANDARD SERIES

INFORMATION OM DEN NYE ISO 12944-5: 2018-STANDARD

Atmosfæriske korrosionskategorier og eksempler på typiske miljøer

C1 - Meget lav:

 • Indendørs, henviser til opvarmede bygninger med ren atmosfære, f.eks.  kontorer, butikker, skoler, hoteller 
 • Ikke til udendørs brug

C2 – Lav:

 • Indendørs, henviser til uopvarmede bygninger, hvor der kan forekomme kondensering, f.eks. depoter og sportshaller
 • Udendørs, henviser til atmosfærer med lav forureningsgrad: primært landlige områder

C3 - Middel                     

 • Indendørs, henviser til produktionslokaler med høj fugtighed og en vis luftforurening, f.eks. fødevarevirksomhed, vaskerier, bryggerier, mejerier
 • Udendørs, henviser til by- og industriatmosfærer, moderat forurenet med svovldioxid samt kystområder med lavt saltindhold

C4 - Høj

 • Indendørs, henviser til kemikaliefabrikker, svømmebassiner,  skibsværfter og bådbyggerier
 • Udendørs, henviser til industriområder og kystområder med moderat saltindhold

C5 - Meget høj

 • Indendørs, henviser til bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og høj forureningsgrad
 • Udendørs, henviser til industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære

CX - Ekstrem

 • Indendørs, henviser til offshore-områder med højt saltindhold, industriområder med ekstrem luftfugtighed og aggressiv atmosfære samt subtropisk eller tropisk atmosfære
 • Udendørs, henviser til industriområder med ekstrem luftfugtighed og aggressiv atmosfære

Kategorier for strukturer, der er nedsænket i vand eller nedgravet i jord 

Im1

 • Ferskvand, henviser til installationer i floder og hydroelektriske kraftværker

Im2

 • Hav- eller brakvand, henviser til nedsænkede strukturer uden katodisk beskyttelse (f.eks. havneområder med strukturer såsom sluseporte, sluser eller anløbsbroer)

Im3

 • Jord, henviser til nedgravede tanke, stålpiller, stålrør

Im4

 • Hav eller brakvand, henviser til nedsænkede strukturer med katodisk beskyttelse (f.eks. offshore-strukturer)

Holdbarhed

Lav - holdbarhed indtil 7 år
Middel - holdbarhed mellem 7 – 15 år
Høj - holdbarhed mellem 15 – 25 år
Meget høj - holdbarhed over 25 år

Holdbarhed er den forventede levetid for et beskyttende malingssystem indtil den første større vedligeholdelse. Holdbarheden er ikke en garantipåeriode. Holbarhed er en teknisk overvejelse/planlægningsparameter, der kan hjælpe ejeren med at oprette et vedligeholdelsesprogram.

BEMÆRK: Hvis malingssystemet er designet til holdbarhederne "høj" og "meget høj" i korrosivitetskategorierne C4 eller højere og i nedsænkningskategorierne Im1 til Im4, skal forberedelsesgraden være P3.

GAMMEL ISO 12944-5: 2007 og ANDRE MALINGSSYSTEMER

Alle K-systemer 

NORSOK M-501

INFORMATION OM GAMMEL ISO 12944 STANDARD 

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Hvis du har brug for hjælp til at vælge det rette malings system, eller du har spørgsmål vedrørende den nye ISO 12499-5:2018, er du velkommen til at sende dine spørgsmål til os!

SEND DIT SPØRGSMÅL