ISO 12944-5: 2018 Malingssystemer

Her finner du de anbefalte Teknos-malingssystemene til korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner som oppfyller kravene til den oppdaterte ISO 12944-5-standarden.

MERK: Teknos Malingssystemer er basert på det første strøket av malingssystemet (Primeren). Toppstrøket kan velges i henhold til tekniske krav.

1. Velg korrosivitetskategorien og forventet holdbarhetstid.
2. Hvis et-lags malingssystem (Direct-To-Metal) kan brukes og foretrekkes, velg COMBI-malingssystemet. Ellers velger du primeren du vil bruke i systemet ditt.
3. Etter det kan du velge toppstrøk etter behov og tekniske krav. Polyuretan eller polyaspartics brukes når det trengs en god utendørs holdbarhet.

EKSEMPEL PÅ ET MALINGSSYSTEM DOKUMENT

OM ISO 12944 STANDARD SERIEN

 

INFORMASJON OM den NYE ISO 12944-5: 2018 STANDARD

Atmosfæriske korrosivitetskategorier og eksempler på typiske miljøer

C1 - Meget lav:

 • Innendørs: Oppvarmede bygninger med en ren atmosfære, for eksempel kontorer,
  butikker, skoler, hoteller.
 • Utendørs: Ikke egnet

C2 – Lav:

 • Innendørs: Bygninger som ikke er oppvarmet, der det kan oppstå kondens, for eksempel lagre og idrettshaller.
 • Utendørs: Atmosfære som er forurenset i liten grad, hovedsakelig landlige områder.

C3 - Medium                     

 • Innendørs: Produksjonsområdermed høy fuktighet og noeluftforurensning, for eksempel næringsmiddelanlegg, vaskerier, bryggerier, meierier.
 • Utendørs: Industri- og by-atmosfære med et moderat nivå av svoveldioksidforurensning.
  Kystområder med lavt saltinnhold i atmosfæren.

C4 - Høy

 • Innendørs: Kjemiske anlegg, svømmehaller, skipsverft.
 • Utendørs: Industriområder og kystområder med middels saltinnhold i atmosfæren.

C5 - Meget høy

 • Innendørs: Bygninger og områder med nesten konstant kondens og med sterkt forurenset atmosfære.
 • Utendørs: Industriområder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.

CX - Ekstrem

 • Innendørs: Offshore-områder med høy saltholdighet og industriområder med ekstrem fuktighet og aggressiv atmosfære og subtropiske eller tropiske atmosfærer
 • Utendørs: Industriområder med ekstrem luftfuktighet og aggressiv atmosfære

Kategorier for konstruksjoner nedsenket i vann eller begravet i jord


Im1:

 • Ferskvann, Ferskvannsinstallasjoner vannkraftverk

Im2:

 • Sjø- eller brakkvann, nedsenket konstruksjon uten katodisk beskyttelse (f.eks. havneområder med strukturer som sluseporter, låser eller brygger)

Im3:

 • Jord, Underjordiske tanker, stålpæler, stål rør

Im4:

 • Sjø- eller brakkvann, nedsenket konstruksjon med katodisk beskyttelse (f.eks. offshore- konstruksjoner)

FORVENTET HOLDBARHETSTID

Lav - holdbarhet inntil 7 år
Medium - holdbarhet fra 7 – 15 år
Høy - holdbarhet fra 15 – 25 år
Meget høy - holdbarhet over 25 år

Holdbarheten til et malingssystem regnes å være tiden det tar før det kreves vedlikehold første gang etter påføring. Holdbarhetstiden er ikke en garantitid. Holdbarhet er en teknisk vurdering og planleggings parameter som kan hjelpe eieren å sette opp et vedlikeholdsprogram.

MERK: Når malingssystemet er konstruert for holdbarhetsområder som er "høy" og "Meget høy" i korrosivitetskategorier C4 eller høyere, og i nedsenkningskategoriene Im1 til Im4, må preperasjons grad være P3.

GAMLE ISO 12944-5: 2007 OG ANDRE mALINGSSYTEMER

Alle K-Systemer 

NORSOK M-501

INFORMASJON OM DEN GAMLE ISO 12944 STANDARDEN