Teknos on päivittänyt korroosionestomaalausjärjestelmänsä uuden ISO 12944-5:2018 -standardin mukaisiksi

ISO 12944-5 -standardin uusin, kolmas versio julkaistiin keväällä 2018. Standardissa määritellään sellaisten maali- ja maalausjärjestelmien tyypit, jotka on tarkoitettu teräsrakenteiden korroosiosuojaukseen. Teknos on päivittänyt maalausjärjestelmänsä standardin mukaisiksi.

Merkittävimmät muutokset

Uusi ISO 12944-5 -standardi sisältää uusia rasitus-, upotus- ja kestävyysluokkia. Rasitusluokat C1–C5 säilyvät käytössä. Uutena käyttöön otetaan rasitusluokka CX, joka määrittelee offshore- ja ääriolosuhteisiin sopivat maalausjärjestelmät. Uusi upotusluokka Im4 kattaa ehdot, jotka koskevat meri- ja murtoveteen upotettujen rakenteiden katodista suojausta. Standardi sisältää myös uuden kestävyysluokan "erittäin korkea" (VH), pisimmälle, yli 25 vuoden kestävyysajalle.

Uusi ISO 12944-5 -standardi hyväksyy nyt myös yksikerrosmaalauksen (DTM, suoraan metallipinnoille), johon voidaan käyttää erilaisen kemiallisen koostumuksen sisältäviä maaleja. Lisäksi järjestelmät on suunniteltu suosimaan korkean kuiva-aineen maaleja. Standardin uusi versio sallii polyuretaanitekniikan rinnalle myös muita pinnoitetekniikoita, joissa hyödynnetään esimerkiksi polysiloksaania, polyasparticia tai fluoropolymeeria.

Maalausjärjestelmien rakenne Teknoksen tapaan

Teknos on suunnitellut ja nimennyt uuden standardin mukaiset maalausjärjestelmänsä ensimmäisen pinnoitekerroksen (pohjamaalin) mukaan. Pintamaali voidaan valita teknisten vaatimusten mukaan.

Yhden kerroksen DTM-järjestelmien nimiin sisältyvät sana COMBI sekä kunkin järjestelmän kuivakalvon paksuusarvo. Monikerroksiset COMBI-maalausjärjestelmät on nimetty samalla periaatteella.

Teknoksen sinkkipitoisia maaleja sisältävissä maalausjärjestelmissä sinkkimaalikerroksen kuivakalvon paksuus on 60 µm, joka noudattaa uutta suositusta 60–80 µm.

Uudet päivitetyt korroosionestomaalausjärjestelmät