Teknos cập nhật hệ thống sơn chống rỉ theo tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2018

Tiêu chuẩn ISO 12944-5 là phiên bản thứ ba mới nhất được xuất bản vào mùa xuân 2018. Tiêu chuẩn ISO này áp dụng cho các loại sơn và hệ sơn chống ăn mòn bảo vệ kết cấu thép. Các sản phẩm sơn và hệ sơn Teknos đã được cập nhật theo tiêu chuẩn mới này.

Tiêu chuẩn ISO 12944-5 và các cập nhật mới cho hệ sơn chống ăn mòn

Tiêu chuẩn ISO 12944-5 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 12944-5 định nghĩa các phân loại môi trường và mức độ ăn mòn bao gồm các mức độ ăn mòn, các mức độ ngâm nước và các phạm vi độ bền.

Phân loại môi trường ăn mòn:

Phân loại môi trường ăn mòn vẫn được chia ra trong khoảng C1 đến C5, trong đó C1 là môi trường ăn mòn thấp nhất. Thêm vào đó tiêu chuẩn đưa ra một phân loại môi trường ăn mòn mới: phân loại CX. CX áp dụng cho các hệ sơn dùng trong môi trường biển xa bờ và môi trường khí hậu khắc nghiệt.

Phân loại môi trường ngâm nước:

Môi trường ngâm nước cũng có một phân loại mới: phân loại Im4. Im4 đưa ra tiêu chuẩn chống ăn mòn cho cấu trúc thép ngâm trong nước biển và nước lợ cùng với phương pháp bảo vệ catốt.

Phạm vi độ bền:

Tiêu chuẩn cũng giới thiệu một phạm vi độ bền mới: rất bền very high (VH) cho thời gian độ bền lâu nhất trên 25 năm.

Các hệ sơn được chấp nhận:

Tiêu chuẩn ISO 12944-5 hiện nay cũng chấp nhận sơn một lớp (DTM, trực tiếp trên kim loại) với các công thức hóa học khác nhau. Đặc biệt, sơn có độ rắn cao cũng được ưu tiên trong các hệ sơn. Ngoài công nghệ sơn PU polyurethane, các công nghệ sơn phủ khác như polysiloxan, polyaspartic và fluoropolymer cũng được chấp nhận trong phiên bản tiêu chuẩn ISO này.

Thiết kế hệ sơn Teknos tuân theo tiêu chuẩn ISO

Các hệ sơn của Teknos tuân thủ tiêu chuẩn ISO mới được thiết kế và đặt tên theo lớp sơn đầu tiên (sơn lót). Lớp phủ trên cùng có thể được lựa chọn theo nhu cầu kỹ thuật.

Tên của các hệ thống DTM một lớp bao gồm từ COMBI theo sau đó là độ dày màng khô tương ứng. Nguyên tắc đặt tên sơn giống với các hệ thống sơn COMBI nhiều lớp.

Teknos thiết kế hệ sơn giàu kẽm với độ dày màng khô 60 µm (micrômét) tuân theo khuyến nghị mới với độ dày 60-80 µm.


Tham khảo hệ sơn Teknos chống ăn mòn cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 12944-5