TEKNOPOX FILLER 2112

Příprava povrchu

Aplikace

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Kromě toho musí být teplota natíraného povrchu a výrobku nejméně o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu okolního vzduchu.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 980 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 60 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Mixing ratio 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNOPOX HARDENER 7217
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.
Approvals & certificates EN 45545-2