Những gì khách hàng nhận được từ Teknos với tư cách là đối tác của khách hàng trong việc thiết kế và sản xuất tuabin gió

Teknos là một công ty sáng tạo, định hướng công nghệ và tập trung vào khách hàng với các loại sơn phủ chuyên dụng để sử dụng trong xây dựng tuabin gió. Danh mục sản phẩm của chúng tôi thực tế bao gồm tất cả các lĩnh vực ứng dụng trong tuabin gió, từ cánh quạt đến các bộ phận bên trong cho đến các khu vực ngâm nước của các tháp ngoài khơi. Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu riêng của các nhà sản xuất tuabin gió bằng hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng và dịch vụ R&D.

Hãy chọn Teknos làm đối tác cung cấp sản phẩm sơn phủ chuyên nghiệp của mình vì những ưu điểm sau:

 

 

Optimum coating quality with user-friendly paint products         Durability and corrosion protection for 25+ years        Solutions for onshore and offshore environments within -40 ◦C to +45 ◦C 

Fast curing products to increase output      Low VOC coatings to increase sustainability       Expert technical support at all stages, from specification to application 

 

 

BẠN CÓ HỨNG THÚ?

Selvandran Vello
Business Development Manager
+6013 8639400
selvandran.vello@teknos.com

BẠN CÓ CÂU HỎI

Xem các giải pháp của Teknos cho công việc bảo trì năng lượng gió

Ngoài các giải pháp sơn và chất phủ cho sản xuất tuabin gió, chúng tôi cung cấp các giải pháp ưu việt được thiết kế đặc biệt để sửa chữa cánh tuabin. Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí, đặc biệt là trong các trang trại gió ngoài khơi.

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC SỬA CHỮA NHANH HƠN 6 LẦN.