Hệ thống sơn Teknos cho các bộ phận tuabin gió

Bề mặt bên ngoài của các bộ phận tuabin như: trục chính, hub, máy phát điện và các bộ phận bằng gang đúc
TEKNOZINC Series Epoxy Zinc
TEKNOPLAST PRIMER Series Epoxy
TEKNODUR Series Polyurethane
Bề mặt bên trong của các bộ phận, ví dụ: hộp số
TEKNOPLAST PRIMER Series Epoxy
Bề mặt bên ngoài của các bộ phận thép, ví dụ: khớp mặt bích
TEKNOZINC SS Series Zinc Silicate
Bề mặt bên ngoài của các bộ phận sợi thủy tinh, ví dụ nacelle
TEKNODUR PRIMER Series Polyurethane
TEKNODUR Series Polyurethane

 

Được phép của ABB

BẠN CÓ HỨNG THÚ?

Selvandran Vello
Business Development Manager
+6013 8639400
selvandran.vello@teknos.com

BẠN CÓ CÂU HỎI

Renewable Energy

Teknos Solutions for Wind Turbines

Download Brochure