WOODEX BASE

  • Lösningsmedelsburen
  • Träkonserveringsmedel

Produkten är tillgänglig endast utanför EU.

Volymtorrhalt ca. 6 %
Densitet ca. 0,8 g/ml
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)