WOODEX BASE

  • Produkt odporny na grzyby niszczące drewno (gnicie)
  • Produkt odporny na grzyby powodujące przebarwienie drewna (pleśń, niebieskie plamy)
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Środek konserwujący drewno

Produkt jest dostępny tylko w krajach nienależących do Unii Europejskiej.

Zawartość substancji stałych abt. 6 % obj.
Gęstość abt. 0,8 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.