WOODEX BASE

  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Træbeskyttelsesmiddel
Tørstof ca. 6 % volumen
Massefylde ca. 0,8 g/ml
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.