VISA TRADITION

Tixotrop alkydoljefärg

  • Lösningsmedelsburen

Alkydoljefärg för trä utomhusbruk.

Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på träytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

VISA TRADITION tränger väl in i underlaget. VISA TRADITION har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5°C.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka 1 timme. Grundmåla träytorna med VISA TRADITION eller UTEGRUND. Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX. TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Gamla, tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Tvätta färgytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'. Grunda ytor där underlaget blottats med VISA TRADITION eller UTEGRUND. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undvikes uppkomsten av kulördifferenser. Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.
Volymtorrhalt ca. 63 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l 2010. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Torktid - hanterbar efter 12 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Väderbeständighet God. Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.