TRANEMO RÖDFÄRG SPRUT

sprutfärg

  • Vattenburen

Traditionell rödfärg. Färgen bildar en yta som andas och den skyddar träet på ett naturenligt sätt. Färgproduktgrupp 465 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. bodar och uthus. TRANEMO RÖDFÄRG låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen. Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.

Bindemedel: Kokt linolja ca 7 % av totalvikten. Vetemjöl ca 6 % av totalvikten.

Förbehandling av yta

Omålat sågat virke och grova stockytor: Borsta bort lossnande damm och smuts samt lossnande träfibrer. Tvätta mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Grundmåla metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Ytor som tidigare målats med rödfärg: Avlägsna lossnande färg med stålborste eller högtryckstvätt. Skydda rostande metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Applicering

Färgen appliceras med spruta. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger. Förtunning rekommenderas ej, utan färgen appliceras oförtunnad. TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnoxidpigment, som är ett naturpigment. Det innebär att små kulörskiftningar kan förekomma. Blanda därför samman färgen från skilda fat eller byt vid naturliga ställen, t.ex. hörn. OBS! TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa målningsreslutatet uppnås vid molnigt väder.

Lagring

Lagras svalt. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 30 %
Glans Helmatt
Densitet ca. 1,2 g/ml
Rengöringsförtunning Vatten.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.