TRANEMO RÖDFÄRG SPRUT

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 30 % volumen
Glans Helmat
Massefylde ca. 1,2 g/ml