TRANEMO RÖDFÄRG SPRUT

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 30 % obj.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1,2 g/ml