TEMPO

Parkettgrundlack

  • Lack

Vattenburen grundlack som framhäver träets naturliga färg. Färgproduktgrupp 623 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

TEMPO lämpar sig för grundlackning av parkett- och trägolv med alla slags appliceringsverktyg. För färdigstrykning används Teknos parkettlack.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med GAP Parkettkitt under mellanslipningen. Applicera TEMPO på träytan efter den sista slipningen med stålspackel, lackroller, flotex eller lackpensel. Säkerställ att lacken har torkat och mellanslipa t.ex. med slipnät eller sandpapper korn 150. Vid applicering med stålspackel, applicera två skikt av TEMPO efter mellanslipningen och låt torka ordentligt. Avsluta med Teknos vattenbaserade parkettlack efter grundlackningen. Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter den första strykningen. Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Densitet ca. 1 g/ml
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Färglös: 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)