TEMPO

  • Lak

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 32 % volumen
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.