TEKNORAN COMBI 1485-09

Oxiranesterbaserad enskiktsfärg

TEKNORAN COMBI 1485 är en 2-komponent, isocyanatfri enskiktsfärg med hög volymtorrhalt, baserad på oxiranester. Innehåller aktiva rostskyddspigment.

För målning på stålprodukter inom den produktmålande verkstadsindustrin. Produktens lösningsmedelsutsläpp är låga på grund av den höga torrhalten. Färgen torkar vid både forcerad torkning och rumstemperatur. Svetsning av den målade ytan bör undvikas.

Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNORAN HARDENER 1475
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Torktid - hanterbar efter 1 h
Torktid - hanterbar efter 4 h
Torktid - ugnstorr 80°C / 30 min
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9511 och TEKNOSOLV 6622.