TEKNORAN COMBI 1485-09

Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNORAN HARDENER 1475
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknotint