TEKNOLAC COMBI 2280-02

Alkydbaserad enskiktsfärg

TEKNOLAC COMBI 2280-02 är en alkydbaserad enskiktsfärg med hög torrhalt. Innehåller aktiva rostskyddspigment

Avsedd för enskiktsmålning, men kan även användas som täckfärg i system med grundfärg, t.ex. TEKNOLAC PRIMER 168. Används för målning av stål där man vill bygga upp skikttjockleken med få skikt och låga lösningsmedelsutsläpp.

Hög torrhalt, låg VOC-halt, god kemikaliebeständighet, snabb torkning och god utomhusbeständighet. Kan påföras i skikttjocklekar upp till 300 µm torr film utan risk för rinningar.

Volymtorrhalt ca. 63 %
Vikttorhalt ca. 1370 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 380 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknomix;Teknotint
Torktid - hanterbar efter 2 h
Torktid - ugnstorr 60°C / efter 60 min
Förtunning TEKNOSOLV 1639,TEKNOSOLV 1602 (aromatfri förtunning) eller TEKNOSOLV 9502
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 1602, TEKNOSOLV 9502