TEKNOLAC COMBI 2280-02

Kuivainesisaldus ca 63 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1370 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 380 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint