TEKNODUR COMBI STRUCTURE 3614

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Enskiktsfärg
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 61 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 8:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7235 eller TEKNODUR HARDENER 7255
Glans Halvblank