TEKNODUR COMBI STRUCTURE 3614

  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
  • Premaz
Suha snov cca. 61 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 350 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 8:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Sijaj Polsijaj