TEKNODUR COMBI STRUCTURE 3614

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Ett Lags maling
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 61 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7235 eller TEKNODUR HARDENER 7255
Glans Halvblank