TEKNODUR AQUA 3394-02

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 53 g/l
Pot life 3h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)