TEKNODUR AQUA 3394-02

Леткі органічні сполуки (ЛОС) біля 53 г/л
Життєздатність 3h (+23 °C)
Співвідношення компонентів суміші 9:1 до об'єму (комп. A : комп. B)