TEKNODUR AQUA 3394-02

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 53 g/l
Segu kasutusaeg 3h (+23 °C)
Segamissuhe 9:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)