TEKNODUR 3410-09

  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 930 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 2 h 30 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7410
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Godkännanden & Certifikat SSG 1026-TB