TEKNODUR 3410-09

  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Topcoat
Tørstof ca. 60 % volumen
Total tørstofmasse ca. 930 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 350 g/l
Pot-life 2 h 30 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7410
Glans Blank
Tonesystem Teknotint
Godkendelser og certifikater SSG 1026-TD