TEKNODUR 3410-09

  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 60 mahu%
Tahke aine kogumass ca 930 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 350 g/l
Segu kasutusaeg 2 h 30 min. (+23 °C)
Segamissuhe 6:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7410
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknotint
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1026-TB