TEKNODUR 0095 METALLIC

  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
Volymtorrhalt ca. 45 %
Vikttorhalt ca. 500 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 500 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 8,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Blank
Brytsystem Teknotint