TEKNODUR 0095 METALLIC

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 500 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 500 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 8,5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0010
Połysk Połysk
System kolorowania Teknotint