TEKNODUR 0095 METALLIC

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 45 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 500 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 500 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 8,5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknotint