SILOKSAN GEL

  • Vattenburen

Vattenburen, polysiloxanhaltig gel för användning på mineraliska ytor tillsammans med SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärgen (den s.k. SILOKSAN-metoden). Sparar från 1-3 separata grundningsbehandlingar och minskar således arbetskostnaderna. Färgproduktgrupp 112 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Förbättrar underlagets vattenavstötande egenskaper genom att förhindra regnvatten och stänk från att tränga in i konstruktionerna. Låter vattenångan som avdunstar ur konstruktionen penetrera. Minskar saltutfällningen till konstruktionens yta.

Förbehandling av yta

Se databladet för SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg.

Applicering

Blandas före appliceringen i SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg i förhållandet 9 l färg : 1 l gel. Bör omblandas med t.ex. borrmaskin minst 5 minuter. Appliceringen utförs med SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg enligt givna instruktioner. OBS! Färdigblandad färg bör användas inom samma arbetsdag (<18 h). Färgen är användbar även efter detta, men den vattenavstötande effekten försvagas och är i klass med täckfärgens.

Appliceringsförhållanden

Temperaturen skall vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Lagring

Frostfritt, dock ej över +30°C.
Volymtorrhalt ca. 80 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Densitet ca. 0,9 g/ml
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Emballage 1 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning