SILOKSAN GEL

  • Vesialuseline
  • Abitooted

Vesialuseline polüsiloksaanisisaldusega geel kasutamiseks koos SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga mineraalpindadel (SILOKSAN-süsteem). Säästab 1-3 erilist krundikihti, hoiab kokku tööaega.

Parandab aluspinna veehülgavust takistades vee tungimist kapillaaride kaudu konstruktsioonidesse. Laseb seestpoolt tuleva veeauru kergesti välja. Vähendab soolade liikumist ehitiste välispinnale.

Pinna eeltöötlus

Vt. SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärvi tootekirjeldust.

Pealekandmine

Sega enne värvimist SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga suhtes 9L värvi : 1L geeli. Segatakse vispliga vähemalt 5 minutit. Värvimine toimub vastavalt SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärvi tööjuhistele. NB! Valmissegu on kasutatav vaid samal tööpäeval (<18 h). Värv on kasutatav ka pärast seda, kuid veehülgavus väheneb.

Pealekandmistingimused

Temperatuur peab olema vähemalt +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C.
Kuivainesisaldus ca 80 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/h): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Tihedus ca 0,9 g/ml
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Pakendid 1 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis