SAFIR 20

Halvmatt lack för trägolv

Vattenburen, enkomponent lack för bräd- och trägolv. Färgproduktgrupp 641 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 4 (FI), halvmatt.

SAFIR 20 lämpar sig för färg- och lackpenselapplicering på bräd- och trägolv samt trätrappor. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Lackning utan grundlack: Häll ut lacken på golvet intill bak- eller sidoväggen och börja lacka längs med träets ådring. Lacka längs med ådringen med långsamma, långa drag, undvik cirkelrörelser. Lacka en eller två plankor i taget, utan att avbryta, med början vid väggen. Stanna vid dörröppningen och häll kvarvarande lack i en separat dunk. Låt golvet torka minst två timmar. Slipa golvet varsamt med sandpapper korn 100–150 eller skrapa t.ex. med en stålspackel eller en skrapa. Avlägsna slipdammet med en dammsugare och torka av ytan med en fuktig trasa. Applicera ytterligare 1–2 strykningar. Lackning med grundlack: Förbehandla träytan med Teknos vattenbaserade grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller slipnät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Applicera 2–3 strykningar SAFIR längs med träets ådring. Torktiden mellan strykningarna bör vara minst två timmar, helst över natten. Tidigare lackade golv: Rengör golvet ordentligt. Slipa golvet noga med sandpapper korn 100–150. Avlägsna slipdammet. Applicera 1–2 strykningar lack med pensel. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning. OBS! Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på det skyddande skiktets yta och färg.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Underhåll

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 31 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - lätt trafik efter 1 - 2 dygn
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Färglös: 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)