SAFIR 20

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 31 % volumen
Glans Halvmat
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater ,Finnish Key Flag