SAFIR 20

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 31 % by volume
Glans Halvmatt
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Finnish Key Flag,M1 klassifisering