RENSA TERRACE

Tralltvätt

RENSA TERRACE är ett mycket effektivt tvättmedel för rengöring av terassgolv och trägårdsmöblar av trä innan behandling med träolja. RENSA TERRACE avlägsnar smuts, algväxtlighet och andra orenheter som försvårar träoljans vidhäftning till ytan. Färgproduktgrupp 012 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA TERRACE kan användas på alla träytor som tål vattentvätt och kommer att behandlas med träolja, lasyr eller utomhusfärg för träytor. RENSA TERRACE är ett starkt alkaliskt tvättmedel, som matterar färgytor. Det kan också användas för förbehandling innan underhållsmålning av mycket smutsiga och kritade ytor. RENSA TERRACE är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Förbehandling av yta

Vät träytor med vatten innan tvättlösningen appliceras. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt.

Applicering

RENSA TERRACE utspäds med vatten enligt användningsändamål: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 1 (1 liter tvättmedel till 1 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: används outspätt. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). OBS! Undvik stänk - tvättmedlet kan skada färgytor. Låt verka ca. 5 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Om smuts är mycket fastnat, kan det vara nödvändigt att upprepas behandlingen med RENSA TERRACE. Skölj ytan noggrant med rent vatten. När det används högtryckstvätt måsteöverdriven vätning av trädstrukturer, såsom taklister och fasader, undvikas. Låt ytan torka om ca. ett dygn före målningen eller någon annan behandlingen.

Appliceringsförhållanden

Om smuts är mycket fastnat, kan det vara nödvändigt att upprepas behandlingen med RENSA TERRACE.

Underhåll

Låt ytan torka om ca. ett dygn före målningen eller någon annan behandlingen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

RENSA TERRACE utspäds med vatten enligt användningsändamål: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 1 (1 liter tvättmedel till 1 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: används outspätt.
pH 14
praktisk spridning Ca. 10 m² / 1 l med outspätt tvättmedel. Utspädning: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 1 (1 liter tvättmedel till 1 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: används outspätt. Till dryghet påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.
Emballage 1 l, 5 l. Tillgängligheten varierar landvis.
Säkerhetsmärkning RENSA TERRACE är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com. Tvättmedlet skadar inte växtlighet, men undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen. Tvättmedlet mattar och bleker ytor som tvättas - undvik onödiga stänk.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004