RENSA TERRACE

Terassipesu

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkohuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. RENSA TERRACE poistaa lian, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012.

RENSA TERRACEA voidaan käyttää kaikilla puupinnoilla, jotka kestävät vesipesua ja jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla. RENSA TERRACE on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja. Sitä voidaan käyttää myös erittäin likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta. RENSA TERRACE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Puupinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Käsittelyohje

RENSA TERRACE laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: käytetään laimentamattomana. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita - pesuaine saattaa vaurioittaa maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista. Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Käsittelyolosuhteet

Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen.

Pinnan hoito

Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

RENSA TERRACE laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: käytetään laimentamattomana.
pH 14
Käytännön riittoisuus N. 10 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Pakkauskoot 1 l, 5 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä RENSA TERRACE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com. Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä. Pesuaine himmentää ja valkaisee pestäviä pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004