RENSA TERRACE

Terrasserens

RENSA TERRACE er et effektivt rengøringsmiddel til rengøring af træterrasser og havemøbler af træ inden de viderebehandles. Det fjerner snavs, algevækst og andre urenheder, der forhindrer træolien i trænge ind i overfladen.

RENSA TERRACE kan anvendes på alle træoverflader, som tåler rengøring med vand og bliver behandlet med træolier, træbejdse eller maling til udvendige træoverflader. RENSA TERRACE er et stærkt alkalisk rengøringsmiddel, som gør malede overflader matte. Det kan også anvendes til forbehandling af meget snavsede og kridtede malede overflader inden vedligeholdelsesmaling. RENSA TERRACE er et biologisk nedbrydeligt produkt. Det opfylder kravene i OECD og EU’s forordning om rengøringsmidler vedr. bionedbrydelighed (OECD 301B, EC 648/2004).

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Fugt træoverflader med vand, inden rengøringsmidlet påføres. Dette forhindrer, at rengøringsmidlet trænger for meget ind og tørrer for hurtigt.

Påføring

Fortynd RENSA TERRACE med vand afhængigt af formålet med dets anvendelse: Til rengøring og forbehandling af overflade, der skal males: 1: 1 (1 liter rengøringsmiddel til 1 liter vand). Til meget snavsede overflader: Ufortyndet. Påføres overfladen, der skal rengøres ved hjælp af f.eks. pensel eller lavtrykssprøjte (f.eks. havesprøjte). NB! Undgå sprøjt - rengøringsmidlet kan beskadige malede overflader. Lad det virke i ca. 5 minutter. Øg rengøringseffekten ved at børste efter. BEMÆRK! Rengøringsmidlet må ikke tørre på overfladen, der skal rengøres - om nødvendigt fugtes overfladen igen med rengøringsmiddel. Hvis snavset er godt indlejret, kan det være nødvendigt med en ekstra behandling med RENSA TERRACE. Skyl overfladen grundigt med rent vand. Ved brug af en højtryksrenser undgås overdreven befugtning af trækonstruktioner, som inddækningsbrædder og ydervægge. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer før maling eller anden behandling.

Påføringsforhold

Hvis snavset er godt indlejret, kan det være nødvendigt med en ekstra behandling med RENSA TERRACE.

Vedligeholdelse

Lad overfladen tørre i ca. 24 timer før maling eller anden behandling.

Opbevaring

Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Fortynd RENSA TERRACE med vand afhængigt af formålet med dets anvendelse: Til rengøring og forbehandling af overflade, der skal males: 1: 1 (1 liter rengøringsmiddel til 1 liter vand). Til meget snavsede overflader: Ufortyndet.
pH 14
Praktisk rækkeevne Ca. 10 m² / 1 l ufortyndet rengøringsmiddel. Fortynding: Til rengøring og forbehandling af overflade, der skal males: 1: 1 (1 liter rengøringsmiddel til 1 liter vand). Til meget snavsede overflader: Ufortyndet. Overfladens sugeevne, mængden af snavs, luftfugtighed osv. påvirker i høj grad rækkeevnen.
Emballage 1 l, 5 l. Varierer fra land til land.
Sikkerhedsmærkning RENSA TERRACE er et effektivt produkt. Derfor skal anvendelsen af rengøringsmidlet foregå med fornuftig forsigtighed. Undgå hudkontakt og indånding af sprøjtetåge. Beskyt øjnene mod stænk. Flere oplysninger fra produktets sikkerhedsdatablad: www.teknos.com. Rengøringsmidlet skader ikke haveplanter, men undgå unødvendige sprøjt. De mest følsomme planter bør dækkes til eller befugtes med vand inden behandlingen. Rengøringsmidlet matterer eller bleger overflader, der rengøres - undgå unødvendige sprøjt.
Godkendelser og certifikater OECD 301B, EC 648/2004