RENSA STEEL

Plåttvätt

RENSA STEEL är ett mycket effektivt tvättmedel baserat på citronsyra. Det är avsett för förbehandling av galvaniserad plåt och förzinkade stålytor före målning. Färgproduktgrupp 011 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA STEEL är ett förbehandlingsmedel för underhållsmålning, och är avsett för rengöring av nya obehadlade förzinkade och galvaniserade stålytor före målning med plåttaksfärg. Avlägsnar mycket effektivt zinksalter, fett, smuts och övriga orenheter. RENSA STEEL är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Applicering

Taket rengörs från lös smuts och damm genom borstning. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 10 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Skölj ytan noggrant med rikligt rent vatten.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Särskilda försiktighetsåtgärder

RENSA STEEL är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad. Tvättmedlet kan skada växtlighet, undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen. Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens effekter testas på en liten dold yta. Tvättmedlet kan mattera och blekna ytor - undvik onödiga stänk.
pH 2
Spädningsförhållande För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten). För mycket smutsiga ytor: 1 : 1.
Förtunning Vatten.
Emballage 1 L, 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004