RENSA STEEL

RENSA STEEL er et meget effektivt citronsyrebaseret rengøringsmiddel til forbehandling af galvaniseret pladejern og forzinkede ståloverflader inden maling.

RENSA STEEL er et forbehandlingsmiddel til vedligeholdelsesmaling. Det er beregnet til afvaskning af nye ubehandlede forzinkede og galvaniserede ståloverflader inden maling med maling af pladetag. Det fjerner meget effektivt zinksalte, fedt, snavs og andre urenheder. RENSA STEEL er et biologisk nedbrydeligt produkt. Det opfylder kravene i OECD og EU’s forordning om rengøringsmidler vedr. bionedbrydelighed (OECD 301B, EC 648/2004).

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Påføring

Fjern løst snavs og støv fra taget ved børstning. Påfør rengøringsmidlet på overfladen, som skal rengøres ved hjælp af pensel eller lavtrykssprøjte (en havesprøjte). Lad det virke ca. 10 minutter. Virkningen kan forstærkes med kraftig børstning. BEMÆRK! Rengøringsmidlet må ikke tørre på overfladen, der skal rengøres - om nødvendigt fugtes overfladen igen med rengøringsmiddel.

Opbevaring

Produktet skal opbevares køligt og frostfrit.
pH 2
Fortynder Vand
Emballage 1 l, 5 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater