NATURE MATT

Ytbehandling för trägolv

  • Lack

Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv. Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

NATURE MATT lämpar sig för rollerapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en mycket slitstark yta. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Förbehandla träytan med Teknos vattenbaserad grundlack enligt anvisningarna. Applicera 1–2 strykningar NATURE MATT längs med träets ådring. Behandling med endast NATURE MATT: Applicera ett skikt NATURE MATT på slipad träyta med roller. Mellanslipa ordentligt med slipnät korn 100–150 och applicera ytterligare ett skikt med roller. Se till att varje skikt absorberas jämnt in i ytan. Industrilackad parkett eller tidigare lackade golv: Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och torka av ytan med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Reparation av en yta: För att renovera ett golv som har behandlats med NATURE MATT, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan NATURE MATT på detta område längs med träets ådring. På små, avgränsade områden kan NATURE MATT appliceras t.ex. med en skumplastroller. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning. Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Underhåll

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 28 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - lätt trafik efter 1 - 2 dygn
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Färglös: 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)