NATURE MATT

Puitpõrandate pinnakate

  • Lakk

Vesialuseline ühekomponentne pinnakate puitpõrandatele.

NATURE MATT sobib rulliga kandmiseks parkett- ja puitpõrandatele kodu- ja ühiskondlikes tingimustes. Moodustab väga vastupidava pinnakihi. Ei sobi teemantmänni ega keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Pealekandmine

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Kanna pinnale piki puusüüd 1-2 kihti NATURE MATTi. Töötlemine ainult NATURE MATT pinnakattega: Kanna rulliga lihvitud puitpinnale 1 kiht. Vahelihvi 100-150 liivapaberi või lihvvõrguga ning kanna peale teine kiht. Veendu, et mõlemad kihid imenduksid ühtlaselt. Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine): Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga.Kanna pinnale teraslabidaga esimene kiht ning pärast rulliga 1-2 kihti. Ebaselgetes situatsioonides tee testlakkimine, et veenduda laki nakkes pinnale. Kui põrandat on eelnevalt töödeldud õli, uretaan- või alküüdlakiga, tuleb põrand puhtaks lihvida kuni puiduni. Pindade parandamine: NATURE MATIGA töödeldud pindade taastamiseks tuleb esmalt vigastused ja kriimustused õrnalt lihvida liivapaberiga 150. Seejärel kanda paranduskohtadele piki puusüüd NATURE MATT. Väikeste pindade parandamiseks võib kasutada vahtkummrulli. Enne järgmise kihi lakkimist veendu, et eelmine oleks täielikult kuivanud. Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile.

Pealekandmistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema 7 ±2 massi-%. Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24 ⁰C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

Hooldus

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

Ladustamine

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1 ⁰ C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 28 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i ): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Täismatt
Tihedus ca 1 g/ml
Kuivamisaeg - kergelt käideldav 1-2 päeva
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENSA BRUSH pintslipesuainega.
Pakendid Värvitu: 5 L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp