NATURE MATT

  • Klarlakk

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 28 % by volume
Glans Helmatt
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.