NATURE MATT

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 28 % by volume
Glans Helmatt
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Finnish Key Flag