MOTIVO COLORATO 2070-30

  • 1-komponent
  • Vattenburen
  • Topcoat

Förbehandling av yta

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från olja och fett. Borttagning av färglager: Bortslipning, färgborttagning

Applicering

Rör om eller skaka produkten väl, eventuellt maskinellt, under flera minuter före varje användningstillfälle.

Appliceringsförhållanden

Optimal omgivnings- och produkttemperatur: 15-25 °C. Ingen bearbetning under +10 °C.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Bör lagras i tätt försluten förpackning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 74 g/l
Brytsystem Largo;Teknocolor
Densitet ca. 1,19 g/ml
Torktid - hanterbar efter 60 minuter
Torktid - hanterbar efter 45 minuter
Torktid - genomtorr efter 10 timmar
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen. Vatten, ACETON 8000-98.
Kulörer Kan erhållas i alla önskade nyanser, med referens till RAL, NCS S eller liknande.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat EN 71-3