MOTIVO COLORATO 2070-30

  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

Przygotowanie powierzchni

Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie, odbejcowanie

Nakładanie

Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

Warunki podczas nakładania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25°C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10°C.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 74 g/l
System kolorowania Largo;Teknocolor
Gęstość abt. 1,19 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 60 minutach
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 45 minutach
Czas schnięcia - całkowicie sucha po 10 godzinach
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. Woda, ACETON 8000-98.
Kolory Na zamówienie produkowany we wszystkich kolorach RAL i NCS-S lub innych.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty EN 71-3