MOTIVO COLORATO 2070-30

  • 1-komponent
  • Vanntynnet
  • Topcoat

Forbehandling

Ethvert underlag må prinsipielt være grundig rengjort, rent, tørt og fritt for fett og olje. Fjerning av maling: Avsliping, avbeising

Påføring

Produktet må røres eller ristes opp i flere minutter ev. maskinelt, før hver bruk.

Påføringsforhold

Optimal omgivelses- og produkttemperatur: 15-25 °C. Må ikke bearbeides ved under +10 °C.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Oppbevares i tett lukket emballasje.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 74 g/l
Tonesystem Largo;Teknocolor
Densitet abt. 1,19 g/ml
Tørketid - støvtørr etter 60 minutter
Tørketid – håndteringstørr etter 45 minutter
Tørketid – gjennomtørr etter 10 timer
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk. Vann, ACETON 8000-98.
Farger Tilgjengelig i alle RAL og NCS-S farger eller på forespørsel.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater EN 71-3