INFRALIT PE 8726-00

  • Låghärdande
  • UV beständig
  • Pulverfärg
Glans Halvblank
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/160°C (metall temperatur)